Carpe Diem : Micheal de Barra
Carpe Diem

Leaving Cert Irish Revision Workshop

LÁ TEAGAISC GHAEILGE DON ÁRDTEIST/ LEAVING CERT IRISH REVISION DAY.
10 MÁRTA 2012
SMA HALL, WILTON/
NEAR SMA CHURCH/WILTON CENTRE

Lá iomlán staidéir ar an gcúrsa Ghaeilge – 6 uair an chloig.
Nótaí do na ceisteanna difriúla – freagraí samplacha – nodanna agus leideanna chun freagraí cliste a scríobh.

For further information/booking contact Mícheal de Barra @ 0868337681

Muinteoirí: Feargus Ó Dúbhgáin agus Dáithí Ó hAodha.

Beirt mhúinteoir le blianta fada caite ag múineadh an chúrsa árdteiste – taithí ar an gcóras
marcála – scrudaitheoirí do na scruduithe cainte agus do na scruduithe scríofa.

Béim ar na scileanna freagraithe ag díriú ar structúr na bhfreagraí agus forbairt a dhéanamh ar an bhfocalstór atá riachtanach chun an t-uasghrád a bhaint amach.

An lá leagtha amach chun forbairt a dhéanamh ar na scileanna difriúla atá ag teastáil san
árdteist Ghaeilge – an chaint, cluastuiscint, ceapadóireacht (aistí, scéalta, altanna, óraidí/
diospóireachtaí), léamhthuiscint, pointí gramadaí, anailís ar an bprós agus ar an bhfilíocht agus scileanna scriobhnóireachta don phrós agus don fhilíocht.

TÁILLE €50

View Booking Form For Leaving Cert Irish Revision 2012

Plean Oibre don Lá Teagaisc Ghaeilge

Registration/Clarú:  9.00am.  Tosnú: 10.00am.

1. Scrudú Cainte;

 • 20 leathanach nótaí ar an 20 pictiúr
 • Cleachtadh ar léamh na Filíochta
 • Cleachtadh ar Bheannú, Dáta breithe, scruduimhir.
 • 15 leathanach nótaí ar na toipicí difriúla atá ann don scrudú cainte

2. Cluastuiscint;

 • Nótaí ar Fhoclóir na gCeisteanna
 • Cleachtadh ar an Cluastuiscint

3. Ceapadóireacht;

 • Nótaí ar na toipicí coitianta a bhíonn in aistí
 • Cúlú Eacnamaíochta
 • An Eoraip
 • Tabhacht an Spóirt
 • An Ghaeilge
 • Cúrsaí Timpeallachta
 • An Córas Oideachais
 • An t-Aos Óg
 • Nótaí faoi leith don ‘Óráid/Díospóireacht’

1:00. Lón/Lunch Break;

4.  Cleachtadh ar an ‘Léamhthuiscint’;

 • Staidéar ar fhoclóir na gCeisteanna
 • Nodanna chun an t-eolas ceart a aimsiú do fhreagraí
 • Nathanna cainte beaga chun cur leis na freagraí
 • Pointí Gramadaí agus béim ar na Briathra

5. Staidéar ar an bhfilíocht;

 • Nótaí ar na dánta agus freagraí samplacha

6. Staidéar ar an bPrós;

 • Nótaí agus freagraí samplacha


Críoch/Close: 5.00pm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Carpe Diem

© 2011 Micheal de Barra | Contact